Finančná pomoc

_______________________________________________________________________________________


Samozrejme, môžete nás podporiť aj finančne, či už pravidelne, formou trvalého príkazu, alebo jednorazovo. 

Váš príspevok nám môžete poslať na transparentný účet (banka zverejňuje aj mená darcov) v Slovenskej sporiteľni

Názov účtu: Mačičkovo Dobrá

IBAN: SK6309000000005134155422

BIC: GIBASKBX (uvádza sa len pri platbách zo zahraničia)

alebo 

na účet pre anonymných darcov v Prima banke

Názov účtu: Mačičkovo Dobrá

IBAN: SK2556000000002506594001

BIC: KOMASK2X (uvádza sa len pri platbách zo zahraničia)


Budeme vďační, ak si zadáte trvalý príkaz na akúkoľvek sumu , ktorá nám každý mesiac pomôže pokryť naše nemalé výdavky.

♥