Finančná pomoc

_______________________________________________________________________________________


Samozrejme, môžete nás podporiť aj finančne. Váš príspevok nám môžete poslať na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni

Názov účtu: Mačičkovo Dobrá

IBAN: SK6309000000005134155422

BIC: GIBASKBX

alebo na účet pre anonymných darcov v Prima banke

Názov účtu: Mačičkovo Dobrá

IBAN: SK2556000000002506594001

BIC: KOMASK2X


Budeme vďační, ak si zadáte trvalý príkaz na akúkoľvek symbolickú sumu (napr. 3 eurá), ktorá nám každý mesiac pomôže pokryť naše nemalé výdavky.

♥