Aukcie a dobročinný obchodík

______________________________________________________________________________

Aukcie sú ďalšou, veľmi obľúbenou formou pomoci útulkom. Pomôcť nám môžete účasťou v aukcii, alebo/a venovaním vecí do aukcie. Finančné prostriedky, ktoré získame ich vydražením, sú použité na zakúpenie krmiva, úhradu veterinárnych výdajov, prípadne na rekonštrukciu azylu. 

Pomôcť nám môžete aj nákupom zaujímavých a kvalitných vecičiek (kozmetika, hygienické potreby, čaje, korenie, bižutéria, doplnky a pod.) v Zimnom charitatívnom obchodíku, kde rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou bude poukázaný na účet nášho  občianskeho združenia. 

Prosíme, zapojte sa, dražte, nakupujte, zdieľajte ! 

Ďakujeme !